Foreningen

ONE PEOPLE


One People ønsker å gi folk muligheten til å resirkulere fredstanken og ta den med inn i hverdagen. Målet er å gi hver enkelt et lite dryss av håp gjennom musikk og kunst, et håp om at vi alle kan leve i en fredelig og mer rettferdig verden. Målet er også å gi hver enkelt inspirasjon til å gjøre noe for fred.

One People har som mål å utgi musikk som skal ta for seg viktige temaer i vår tid, sett i lys av alle verdensdelenes kulturelle mangfold og ståsted.

Foreningen One People er en upolitisk, ikke-religiøs og idealistisk forening som skal være den økonomiske plattformen til fredsprosjektet One People.

Foreningens formål og hovedhensikt er å spre tanker om fred og forbrødring ut i verden gjennom utgivelse av musikk og stimulere til økt toleranse gjennom fokus på kreative samarbeidsformer.

One People ønsker å stimulere til fredfulle handlinger gjennom synliggjøringen av musikalsk samarbeid på tvers av landegrenser, religiøse overbevisninger og kulturelle forskjeller. Selv om musikken står i sentrum for One People, vil andre kreative uttrykk også kunne koples til One People.

Samarbeid

Prosjektets troverdighet synliggjøres gjennom samarbeidet med artister, presse, fagfolk innenfor flere bransjer og ikke minst gjennom den idealistiske Stiftelsen One People Trust. Ferdigstillelsen av det første albumet og opprettelsen av Stiftelsen er første bevis på arbeidet som til nå er nedlagt.

Foreningens styre besørger all økonomisk styring og vil være sikkerheten for at eventuelle innkommende midler brukes for å fremme prosjektets formål og grunntanker.

Som samarbeidspartnere er vi reelle partnere i alt fredsarbeid. Vi vil åpne for møter mellom mennesker som bruker sin tid på å ville gjøre noe godt for jorda og menneskeheten uten kommersielle hensikter.

One People er ved siden av å være et unikt og nytenkende fredsprosjekt i seg selv også et virkemiddel for andre idealistiske prosjekter som trenger fokus og drahjelp i forbindelse med egne arrangementer. One People kan bidra med hjelp i form av artister tekniske eller kreative løsninger osv. Med andre ord så støtter man flere idealistsike tiltak ved å støtte dette “moderne” fredsinitiativet.

Tanken om brobygging mellom religioner, kulturer og etnisk tilhørighet uavhengig av avstand og kulturelle forskjeller, blir stående som prosjektets grunntanke og viktigste agenda.

The Indigenous Soul

Den opprinnelige sjel. Uansett hvor i verden du kommer fra, er det deg selv og røttene dine du kommer med, i åpne møter med andre. Dette er kjernen til One Peoples visjon og virksomhet.


Foreningen One People - 2018