Foreningen

ONE PEOPLE

Åsmund Gylder - Project coordinator

Born 24th of October 1971.
Founded One People together with Tom "
Tatanka Ohitaka" LaBlanc i 2005.

The 23 November 2006 Åsmund Gylder awarded the Hans Christian Ostro Memorial Prize. In the press release it said: "Åsmund Gylder awarded this year's Hans Christian Ostro Memorial Prize because he creates new multicultural musical expressions of new arenas through peace project" One People, "for his work as a bridge between different cultures, and their fervent enthusiasm and strong idealism of peace work , fraternity and coexistence between people of different nationalities, with different background and perspective.

Åsmund Gylder was the front man in Soldogg, a-rock group from Oslo. Soldogg was formed in 1994 by Åsmund Gylder (vocals, guitar) and Kristian Sveen (guitar). The other members were, Yngve Hågvar (bass) and Atle Borgeteien (drums). Band name Soldogg was taken from a Norwegian carnivorous plant. The Latin family name for soldoggplanten is Drosera, hence the title of the group's second CD.

Gylder began his recording career in the local band, Food First, which released the single "Fallen firs" in the late 80th century. Soldugg group was formed in 1990. That same year, the EP "A howl at the moon", but in 1992 the group disbanded. Two years later started Gylder band again, this time as Soldogg.

The group's first CD opens with a monologue by Odd Børretzen, where the famous author and recording artist was reading from an encyclopedia about soldoggplanten. Among the other content was a poem written by Dakota Indian Tom LaBlanc, "Eagle Talk" tone set by Åsmund Gylder. The disc was sent to LaBlanc, who acknowledged participating in the group's next recording. He read his poem "Go Beyond", while the group performed the Norwegian translation "Beyond".

Soldogg was dissolved in 2003. The group's front man continued as a solo artist under the name Gylder and released the album
"Gnist" (Spark) in August 2004

Åsmund Gylder is also head of the One People project. One People is a meeting place for creative collaboration across religious, cultural and ethnic background. One People will contribute to innovation in peace work and environmental work in the form of music releases, concerts, art exhibitions, publications, seminars on peace, workshops for children and youth and collaboration with schools. In addition, One People in the long term to establish a quiet cafe in Oslo on conflict prevention and future-oriented collaborative creativity.

Gylder is also on the Board of the Foundation
Marcello Haugen where work is being done to disseminate accurate and useful information about the mystic Marcello Haugen.One People ønsker å gi folk muligheten til å resirkulere fredstanken og ta den med inn i hverdagen. Målet er å gi hver enkelt et lite dryss av håp gjennom musikk og kunst, et håp om at vi alle kan leve i en fredelig og mer rettferdig verden. Målet er også å gi hver enkelt inspirasjon til å gjøre noe for fred.

One People har som mål å utgi musikk som skal ta for seg viktige temaer i vår tid, sett i lys av alle verdensdelenes kulturelle mangfold og ståsted.

Foreningen One People er en upolitisk, ikke-religiøs og idealistisk stiftelse som skal være den økonomiske plattformen til fredsprosjektet One People.

Foreningens formål og hovedhensikt er å spre tanker om fred og forbrødring ut i verden gjennom utgivelse av musikk og stimulere til økt toleranse gjennom fokus på kreative samarbeidsformer.

One People ønsker å stimulere til fredfulle handlinger gjennom synliggjøringen av musikalsk samarbeid på tvers av landegrenser, religiøse overbevisninger og kulturelle forskjeller. Selv om musikken står i sentrum for One People, vil andre kreative uttrykk også kunne koples til One People.


Prosjektets troverdighet synliggjøres gjennom samarbeidet med artister, presse, fagfolk innenfor flere bransjer og ikke minst gjennom den idealistiske Stiftelsen One People Trust. Ferdigstillelsen av det første albumet og opprettelsen av Stiftelsen er første bevis på arbeidet som til nå er nedlagt.

Foreningens styre besørger all økonomisk styring og vil være sikkerheten for at eventuelle innkommende midler brukes for å fremme prosjektets formål og grunntanker.

Som samarbeidspartnere er vi reelle partnere i alt fredsarbeid. Vi vil åpne for møter mellom mennesker som bruker sin tid på å ville gjøre noe godt for jorda og menneskeheten uten kommersielle hensikter.

One People er ved siden av å være et unikt og nytenkende fredsprosjekt i seg selv også et virkemiddel for andre idealistiske prosjekter som trenger fokus og drahjelp i forbindelse med egne arrangementer. One People kan bidra med hjelp i form av artister tekniske eller kreative løsninger osv. Med andre ord så støtter man flere idealistsike tiltak ved å støtte dette “moderne” fredsinitiativet.

Tanken om brobygging mellom religioner, kulturer og etnisk tilhørighet uavhengig av avstand og kulturelle forskjeller, blir stående som prosjektets grunntanke og viktigste agenda.


Den opprinnelige sjel. Uansett hvor i verden du kommer fra, er det deg selv og røttene dine du kommer med, i åpne møter med andre. Dette er kjernen til One Peoples visjon og virksomhet.


Foreningen One People Trust - 2014


www.gylder.no" rel="external" title="Gylder.no">www.gylder.no